טבלה ‭– 8‬ כשל השיעור הבסיסי ביחסי מורות וספרניות ביישניות