טבלה ‭– 7‬ השפעת דרך הצגת נתונים סטטיסטיים על הערכת סיכויים לפשע