תרשים ‭– 2‬ הסיכוי ליום הולדת משותף על פי גודל הקבוצה