טבלה ‭– 1‬ שיעורי הקליעה לסל לאחר רצף קליעות או החטאות