גם לכם לא היו מים חמים?

יוסי יסעור מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות גם לכם לא היומיםחמים ? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות יוסי יסעור גםלכםלא היומיםחמים ? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות יוסי יסעור גם לכם לא היו מים חמים ? מדריך למניעת כשלים בקבלת החלטות מאת : יוסי יסעור עורכת הספר : עידית נבו מפתח העניינים : יעל ולדמן נדפס בישראל , תש 2010 — ע" כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ