מבוא

ספר זה מבוסס על קורס באלגברה ליניארית הניתן לתלמידי שנה א' בחוג למתמטיקה באוניברסיטת חיפה , שהוא חופף לקורסים דומים הנלמדים באוניברסיטאות אחרות בישראל . בהנחה שבמקביל לקורס באלגברה ליניארית שומעים הסטודנטים גם קורס בגיאומטריה אנליטית בו , נדון ההיבט הגיאומטרי של וקטורים ב- R וב- , 8 כרך זה אינו דן בנושא זה כלל . בהנחה שהם גם לומדים במקביל קורס בתכנות מחשבים , הנושאים החישוביים יותר באלגברה ליניארית נדחו לפרקים מאוחרים כדי לתת לסטודנטים אפשרות לרכוש מיומנות בסיסית בתכנות . דגש מיוחד ניתן לאותם היבטים בתחום האלגברה הליניארית , שיהיו שימושיים באנליזה בלימודי השנה הראשונה והשניה , כדי להדגיש את הקשר בין האלגברה והאנליזה . הספר נועד לשימוש יחד עם הרצאות וקבוצות תרגול מסודרות pi משלימה אותו חוברת תרגילים נפרדת , המהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים . פה חשוב גם להדגיש שספר לימוד במתמטיקה אינו נכתב , בדברי הנביא חבקוק , "למען ירוץ קורא בו . " יש לעיין בו באטיות ובהקפדה , שלב אחר שלב , כאשר בכל שלב הסטודנט מקפיד לבדוק היטב את הדוגמאות ולפתור מספיק מהתרגילים כדי להבין היטב את החומר . מי שמשנן ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ