תוכן העניינים

מבוא 7 ... סימון והגדרות מתורת הקבוצות 9 ... האלפבית היווני 12 ... פרק א . שדות 13 ... פרק ב . מרחבי וקטורים 25 ... פרק ג . תלות ליניארית ומימד 36 ... פרק ד . העתקות ליניאריות 55 ... פרק ה . חוג האנדומורפיזמים של מרחב וקטורים 67 ... פרק ו . הצגת העתקות ליניאריות על ידי מטריצות 77 ... פרק . \ חוג המטריצות הריבועיות 84 ... פרק ח . מערכות משוואות ליניאריות 103 ... פרק ט . קוצבים 121 ... פרק י . ערכים ווקטוריס אופייניים 136 ... פרק יא . צורת ז'ורדן 158 ... פרק יב . המרחב הדואלי 170 ... פרק יג . מרחבים עם מכפלה פנימית 177 ... פרק יד . אנדומורפיזמיס של מרחבים עם מכפלה פנימית 200 ... פרק טו . ההעתקה ההפכית כביכול 221 ... פרק טז . העתקות ותבניות דו-ליניאריות 227 ... פרק יז . אלגבראות מעל שדה 244 ... מפתח המונחים ומילון עברי — אנגלי — תסי 253 ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ