יסודות האלגברה הליניארית

מהדורה mmm ui * m * n סדרת הב 0 יס הו ( נ ! יות דקל-פרסומים a"D 7 p / r רשימת הספרים הנושא שם הספר המחבר / ים כלכלה מבוא לכלכלה א , ב יאיר זימון כלכלה תורת המחירים - תורת הצרכן אבי הראל-יאיר זימון סוציולוגיה מבוא לשיטות מחקר - איסוף נתונים ד" רצ י רלסקימן סוציולוגיה שיטות מחקר למדעי ההברה- פרופ' ל '" א קראוס - איסטרטגיה , תכנון ומדידה ד '' ר סטיבןמילר ד"ר ניסן רובין  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ