סעיף 7. עיקום ופיתול של עקום מרחבי

. 1 עיקום הגדרה : aipyy n של עקום r = r ( t ) בנקודה M על העקום מוגדר כגבול כאשר $ היא זווית הפניה של המשיק בקשת . M M = As הגודל R = — נקרא K 0 7 ר ייס העיקום . את מידת העיקום ניתן לחשב לפי הנוסחאות : nnyn אם k = 0 בנקודה מסויימת , אזי נאמר ש- . R = » אם בכל הנקודות k = 0 אזי העקום הוא ישר . ( בדוקו ) תרגיל : מצא את מידת העיקום של העקום -tx = e y = e z = t / 2 בנקודה . t = 0 פתרון : נשתמש בנוסחה ( 21 )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ