סעיף 4. משפחות של עקומים ומשטחים. מעטפת

הגדרה : קבוצת העקומים המוגדרים בעזרת המשוואה F ( x , y , a ) = O ( a £ dc { x : - °° < x < °° }) כאשר a הוא פרמטר , נקראת ) vnipyn nnsvv בעלת פרמטר אחד ) עבור כל ערך של a € d מקבלים עקום מסויים של המשפחה . דוגמא : קבוצת הישרים y = kx היא משפחת כל הישרים ( עם פרמטר ( k החולפים את הראשית . הגדרה : נאמר ששני עקומים נרגעי ם אחד בשני בנקודה ( ץ , M ( X אם הנקודה היא נקודה משותפת שלהם והמשיקים של העקומים בנקודה זו  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ