סעיף 2. משיק, נורמל, מישור משיק, מישור נורמל

במשך הסעיף מתבוננים בנקודות לא מיוחדות ( במובן של הסעיף הקודם ) בלבד . כיוון שבתורת הפונקציות של משתנה אחד נלמד עקום במישור , נטפל עתה בעקום במרחב ובמשטח . . 1 משיק ומישור נורמל לעקום במרחב צורת המשוואה של משיק לעקום תלויה באופן ההגדרה של העקום . אם העקום נתון על ידי מערכת ( 7 ) או מערכת כללית יותר ( 8 ) אזי משו ואתו של המשיק לעקום בנקודה לא מיוחדת ( x y z ) היא : o ' o ' o- אם העקום נתון בצורה פרמטרית ( 10 ) אזי משוואתו של המשיק בנקודה זו היא : הערה : אם בנוסחאות ( 11 ) , ( 12 ) אחד מהביטויים במכנה מתאפס , אזי מניחים שגם ניקוי במונה שווה לאפס . נציין , שלפחות אחד מהביטויים במכנה שונה מאפס , מכיוון שהנקודה M ( x , y , z ) אינה מיוחדת לפי ההנחה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ