סעיף 1. עקומים במישור ובמרחב. משטחים

. 1 עקומים במישור ££ י £ במישור נתון . בדרך כלל , על ידי תלות פונקציונלית בין -1 y אשר עשויה להיות נתונה בצורות שונות . א . צורה מפורשת ( 1 ) y = f ( x ) ( x € dc { x : - °° < x < «}) קבוצת כל הנקודות שלהן הקואורדינטות ( x , f ( x ) ) כאשר x € D מהווה עקום שמשוואתו היא . ( 1 ) כלומר , גרף של הפונקציה ( 1 ) ועקום שמשוואתו היא ( ו ) הם מושגים השקולים זה לזה . דוגמא : גרף הפונקציה exp Ox ) הוא ? 2 " רם הסתבררת" של גאוק . נציין , שעקום יכול להיות נתון גם על ידי פונקציה מפורשת לגבי ^ . x x = $ ( y ) כאשר . y e d ' c { y : - °° < ץ < °° } דוגמא : גרף הפונקציה ב . צורה סתומה  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ