12 שימושים גיאומטריים, מבוא לגיאומטריה דיפרנציאלית

במשך הפרק מניחים ( אם לא צויין אחרת ) שבמרחב נתונה מערכת קואורדינטות קרלתיות ושכל הפונקציות להלן הן בעלות נגזרות חלקיות רציפות בתחומי הגדרתן .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ