סעיף 1. נגזרות חלקיות מסדרים גבוהים

a Q fltuui cciu a ruuio uuivtuu 2 = ) x j X ( ' U I ^ GIC ! CUICI . < uu XC o e z zc - S- ' | r - - ? 1 , fl / u . 1-ii < , ut CYXLLU ticcuiu ) a = < a ( ze e z ^ 11 uqdt . criLu rdmu - ^' - | - XUU UGIC 1 ; « cti ^ u rxm \ c uviLU ) N Hn z = ) x j X ' ( ' XtL !< Cic ' L , at . < ac . dtiuu 111 { aon zc -a diu ^ u CYILU ^ fl aivtd NLCAU odccUia ' CLIL uaLL sCL TG \ UdUCcO Q . < GKU , C J ^ x ) X ( ' ' j x ] X ' ( ' j t ) x X ( ' ' ^ ) x X ' ( Xx x tiuL rrwta Q ^ tiatt uu 4 , u £ CYILLU va cU ^ rNtCii uvttt , i Ul 4 C ^ u ) < r ( Qufluct rudGL iu ^ ^ cic riL (/ u 4 , ^ uc , i CcuL , ^ ., uc r \ uaifl : uTuT E 6 Z ™ 2 = UTS ) XX ( MO ~ ^ e : £ 7 UU T •' LKKKUL XKL tuaz ? auuT | | = x soo Xx ) ( f f ^ ) f ( - ) Xx ( ) C = - x z ") X ( X - §§ soox 2 z ^ . ? 3 g- , 3 z , -2 x sin ( xy ) 2 ,, ( ££ ) - x ' y cos ( xy ) תרגיל : מצא ? JL ^? של הפונקציה 9 x + y *^ z = arct * TTxy . 0 : iUIIsm y תרגיל : מצא j ^ , ? | J | J של הפונקציה z = x ( x > 0 ) פתרון : נחשב ראשית את הנגזרות ה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ