סעיף 2. תכונות של פונקציות רציפות

פונקציות רציפות בשני משתנים או יותר הן בעלות תכונות הדומות לתכונות של פונקציות רציפות במשתנה אחד ; נזכיר אותן בקצרה : ( 1 פונקציה מורכבת של פונקציות רציפות היא פונקציה רציפה . ( 2 הפונקציה , f ( x , y ) הרציפה בתחום חסום וסגור , B nnipn בו , דהיינו , קיימים מספרים n , M כאלה כך ש- m < f ( x , y ) < M C ( x , y ) € B ) ( 3 אם הפונקציה רציפה בתחום חסום וסגור , B אזי היא מקבלת בו את הערך המקסימלי והמינימלי שלה , ז . א . קיימות נקודות M ( x y ) e B , M ( x . y ) e B כאלה ט 1 1 ' 1 2 2 2 (*) לעיתים קבוצה בעלת תכונות כאלה נקראת קנלצר , . n- > vpp 01 p בתכונות הללו נשתמש בפרקים הבאים .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ