9 רציפות של פונקציה בשני משתנים, תכונות של פונקציות רציפות