סעיף 3. הוכחת אי-הקיום של הגבול

^ ל מנת להוכיח קגבול אינו קיים , נוו ! להשתמש בהגדרה השניה של הגבול ( בלשון הסדרות . ( על-פי הגדרה זו , הגבול אינו קיים אם קיימות שתי סדרות Ux ! , y !)} , {*' , yp j 1 n 1 D 3 : > nnn לנקודה , ( x , y ) כך שהגבולות שלהן { f ( x ^ , y !)} , { f ( xV , yV ) } שונים . תרגיל : הוכח שהגבול הבא אינו קיימ פתרון : נקה שתי טדרות המתכנסות לאפס : , ) i + ( 0 , 0 ) . C § , |) - ( 0 , 0 ) £ במקרה הראשון ו לכן ii ! ^ ? ?> 1 במקרה השני  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ