אינפי 2 פונקציות במספר משתנים

TITliU !! ! ? Tl nnxn דקל - פרקומים אקדס"ם רשימת הספרים הנושא שם הספר המדובר / ים כלכלה מבוא לכלכלה , * ב יאיר זימון כלכלה תורת המחירים r חורת הצרכן אבי הראל-יאיר זימון סוציולוגיה מבוא לשיטות מחקר - איסוף נתונים ד ' יר צ'רלס קימן סחביולוגיה שיטות מחקר למדעי החברה- פרופ' י " א קראוס - איסטרטגיה , תכנון ומדידה ד " ר סטיבן מילר  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ