נספחים

דף מתוך ייקרא וכתב" מאת דבורה לבנון בהוצאת אחיאסף ( 1967 ) ברשותה האדיבה של המחברת ושל ההוצאה . דף מתוך "כתב וקרא" מאת שרה בורשטיין בהוצאת יבנה ( 1970 ) ברשותם האדיבה של המחברת ושל ההוצאה . דף מתוך "נקרא ונכתב" מאת ב . רכבי ומ . כוכבא בהוצאת עם עובד , ( 1971 ) ברשותם האדיבה של המחברים , ההוצאה והצייר . Table of Contents page Introduction 3 Ch . 1 : What is the Meaning of Remedial Teaching 5 PART I : REMEDIAL READING Ch . 2 The Concept of Reading _ 14 Ch . 3 Reading Difficul ties 25 Ch . 4 Reading Readiness and Remedial Reading . __ 52 Ch . 5 Reading Methods ( Schemes ) -Summary and Analysis _ gc Ch . 6 Remedial Approaches to Reading _ , Q 2 Ch . 7 Reading Tests j 1 g Ch . 8 Case Studies jjf PART II : REMEDIAL WRITING Ch Ch Ch . . . 9 11 10 : : : The Case Remedial Studi Nature es of Teaching of Writing _ and its Penmanship _ and fficulties Spelling _ . _ 168 204 124 Bibliography 214 Hebrew-English Glossary 218 Appendix 219  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ