מילון מונחים עברי-לועזי

אות l etter of the al phabet גישה approach reconstruction rr"aan הגייה pronounciation הטרמה anticipation הקשר context ליקוי disability , defect מוכנות readiness מיומנות skill מתודה method עיצור consonant צירוף combination of consonant and vowel קריאה מצרפת ( שון-ח-ל- ) added reading קריאת הגרות ( שול-חן ) syllable reading קריאה קטועה interrupted reading ( השולחן-הזה-ער ו ך-לכבוד-עובת ) עויטה ( printed ) system , basic reader תהליך process תכלול integration vowel , vowel sign nynn  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ