ביבלוגרפיה נבחרת

. 1 אישידה , טומיאו : מכתב מיפן 10 . 7 . 1967 , ( לא פורסם . ( . 2 אראל , אליהו ו תכונות לשוניות ופסיכולוגיות של ש יטת הכתיב בעברית ב - קובץ פרסומים של האיגוד הישראלי לקריאה , ירושלים , תשב"ח . . 3 גיליס , מרים : לבן על גבי שחור . ב - שדה חמד , גי . כסלו , תשל"א . . 4 גיליס , מרים : עזרה ראשונה לנפגעי קריאה , ב - הד החינוך , ל' , אייר , תשלי ו . . 5 הירש-אילון , עליזה : איבחונים בלתי פורמליים בקריאה , ירושלים , תשל"א , . 6 הלוי-עציון , יצחק רפאל : יסודות השיטות השונות של הוראת קריאה , תל-אביב , תשיייד . . 7 הרמתי , שלמה : חינוך לקריאה , תל-אביב , . 1967 . 8 הרמתי , שלמה : יסודות הקריאה בהוראת העברית , הוצאת עמיחי . תל-אביב ( ללא תאריך . ( . 9 זקס , שמעון : מגמות והתפתחויות בחינוך המיוחד , ב - החינוך , גי , מרס , . 1973 . 10 ישי , עדה : גורמים בסיסיים ברכישת הקריאה , ב - החינוך , ד-ה , יוני , . 1975 . 11 כץ , צפורה : מעשה ההוראה , תל-אביב , תשל . ( 1974 ) ז" . 12 כרמל , מרים . גישות בהוראה טיפולית בקשיי קריאה - כתיבה , תל-אביב . . 13 מינקוביץ , א . : בעיות פסיכולוגיה ופדגוגיה הכרוכות בה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ