ט. מהות הכתיבה וקשייה

מהות הכתיבה בהגדרת הכתיבה נמצא אלמנטים זהים בהם השתמשנו להגדרת הקריאה : כתי -7 r בה , היא הבעת רעיון באמצעות עיצוב קינסטתי ואירגונם של סמלים גראפיים מוסכמים , שכל אחד מהם מהווה קול יסודי אחד בשפה המדוברת . מינק וביץ ( 13 ) סבור , שיש לחלק את דרכי הקומוניקציה לשתי קבוצות ו ההאזנה והקריאה , שהם התהליכים הסבילים , לדעתו , לעומת הדיבור והכתיבה , שהם התהליכים הפעילים . לנו נראה , שקליטת רעיון של הזולה ( ועיבודו ) תוך כדי קריאה ביקורתית , מפעילה תהליך מנטלי ( באינטנסיביות רבה ) בצורה אקטיבית מאד . לעומת זאת נראית לנו כתיבת סימנים מוסכמים , שלא נועדה להבעת רעיון , פאסיבית יותר , למרות הפעלתה המוטורית של היד . פעילות מוטורית זו היא כעין "חיקוי סימנים" או כתיבה טכנית ( כמוה כקריאה טכנית ) , שאינה אלא מיומנות אחת מתור התהליך המורכב מאד של הכתיבה . קיימים הבדלים משמעותיים נוספים בין הקריאה לבין הכתיבה : בקריאה קולטים אנו רעיון של הזולת , שהוא לגבינו אובייקטיבי , בעוד שהכתיבה מאפשרת  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ