ו. גישות מתקנות

החוקרים גגלקה ( 31 ) סבורים , כי לפי מפתח נתון אפשר להתאים שיטות קריאה רגילות לפרופיל קריאה לקוי . לדעתם , רוב שיטות הקריאה דומות , וכוחן המתקן נמדד בחידוש כלשהו , או בהפעלה מתודית וטכנית שנבחרה על ידי המורה . נראה לנו , שאין זה מדוייק , וכי יש להתאים שיטת קריאה שתהלום את פרופיל הקריאה של הילדים הטעונים הוראה מתקנת , על יסוד העקרונות הטיפוליים והדידקטיים , הנדרשים בהוראה זו . המורה תבחן את השיטה לאור השאלות הבאות - האם בכוחה של השיטה לקשור קשר בין המורה לבין הילד ? האם הוא יאהב לעבוד עם המורה על החומר המוצע ? האם הציפית לשיעור הקריאה מהולה ברגש של שמחה לקראת העבודה המשותפת ? ומאידך , האם אפשר להביא בסיועה את התלמיד לעצמאות בלמידה , כדי שיוכל לנתק בבוא העת , את הקשר שנוצר בינו לבין המורה ? . 2 האם אין השיטה נראית לילד במציאות מאיימת , המזכירה לו את כשלונו הקודם ברכישת הקריאה לפיה למד בעבר , הן מחמת תכני סיפורים רגשיים מדי או משעממים וארוכים , הן מחמת תמונות המעוררות אסוציאצי ות מפחידות וכיוצא באלה ? . 3 האם יש בשיטה מטלות , המאפשרות להגדיר את קשיי הילד ולתחום לו תחומים מוגדרים ? האם אפש...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ