ה. שיטות קריאה

בדיון על שיטות קריאה נבהיר תחילה נמה מושגים „ . 1 שיטת קריאה מתייחסת לחומר ערוך ומודפס לשם הקנית קריאה . החומר מדורג לפי שלבים , על פי עקרונות מחבר השיטה והתיאוריות בהם הוא דוגל . שיטות קריאה כוללות : חומר קריאה מודפס לתלמיד ( דפים , חוברות , כרטיסים ) חומר עזר לתלמיד ( לוה הברות , תמונות לגזירה וכוי ) חומר עזר לכלל הכתה ( כרטיסי הברקה , פלקטים וכוי ) חומר עזר למורה ( דף הנחיה , תדריך וכוי ) רוב שיטות הקריאה המצויות בשוק הישראלי נכתבו לכיתות אי רגילות או לכיתות טעונות טיפוח . נהוג אצלינו לקרוא לשיטת קריאה על שם המחבר , כגון : שיטת לבנון , שיטת ברורמן וכוי . למרות שלכל שיטה כינוי משלה , כגון : דף לטף , ראשית (*) קריאה ונו' .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ