הקדמה

ההוראה המתקנת היא חלק בלתי נפרד מן העבודה החינוכית הכוללת , הנעשית במסגרות השונות של החינוך המיוחד . עיקריה הם ( 1 ) : התייחסות אל הילד כפרט , בהתאם לבעיותיו הלימודיות המיוחדות ; ( 2 ) הצגת חומר הלימוד המתקן על פי שיטות וגישות שונות , כשהן מותאמות לילד המיוחד . ספר זה עוסק בעיקרו בניתוח חומר הלימוד והדרכים הדידקטיות השונות אשר קיימות בהוראה מתקנת של קריאה וכתיבה . ייחודו של הספר במספר היבטים : ( ו ) לראשונה מופיע בעברית חומר מרוכז הדן בנושא ההוראה המתקנת . ( 2 ) התייחסות מיוחדת ניתנת לדרכי ההוראה המתקנת בלימוד הלשון הכתובה עברית ; שכן השיטות המקובלות בהוראה מתקנת בשפות זרות , אינן ניתנות תמיד להעברה ישירה אל השפה העברית . ( 3 ) לראשונה נבדקות השיטות השונות , המצויות בהקניית השפה הכתובה עברית , על פי קריטריונים מוסכמים של ההוראה המתקנת . כאמור , גישת ה יסוד בדרך הוראה זו היא ראיית הילד כפרט . אין גישה זו משלימה עם התייחסות אל הקושי או הליקוי כגורם נפרד אלא מתנה את הבנת הליקויים בלימוד הרקע של האישיות כולה . ההנחה היא , שככל שהחומר הדידקטי והדרכים המתקנות , יהיו ברורים ומובנים יותר למורה...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ