פרק 13 עידן חדש: קצין המודיעין כשליח מדיני

כמו קהילת המודיעין של ישראל , כך גם ארצות הברית ומדינות העולם החופשי נערכו להתמודדות עם הסוגיות העולות של טרור בינלאומי והתפשטות הנשק להשמדה המונית , ונדחפו למעורבות מעמיקה והולכת בקידום פתרונות ותוכניות פעולה באזור . את הסנונית הראשונה שבישרה זאת ראיתי כששוחחתי עם עמיתים אמריקנים בדבר המדיניות של הממשלות שתחתן שירתי . נוכחתי לדעת שאני מייצג את החשיבה והשאיפות של ראשי הממשלה הממונים עלי , ובתור שכזה היה ברור שאני חורג בהרבה מהמתכונת של איש מודיעין האוסף מידע בשביל מדינתו . הייתי ל״מקור״ , מקור רם דרג , סיפקתי מידע למקבילים לי בשירותי מודיעין וביטחון זרים על המחשבות והכוונות של הממונה עלי , וראש הממשלה עצמו . היה עלי להיזהר לא לגלות מה שאסור לגלות , ולנקוט משנה זהירות שלא יצטטו אותי באופן שיטעה את בני שיחי . אסור היה לי להיעשות אמצעי לדיס אינפורמציה רמת דרג , משום שבמקרה כזה אחטא בהטעיית ארצות הברית ובעלות ברית אחרות ואאבד את אמינותי ומעמדי , שאם יישמרו כיאות יכולה להיות להם חשיבות רבה במצבים רגישים במיוחד . לא היה טעם שרק אחזור כתוכי על הצהרות והערות פומביות היוצאות מהארץ . לא היה בכך ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ