תרגיל

בתרגילים לפרקים הקודמים חיברת פריטי מיבחן שונים על פי טבלת תכנון-מיבחן שהכנת ליחידה לימודית אחת . עתה הרכב ובנה מיבחן סגור ליחידה לימודית זו . לשם כך שבץ פריטים למיבחן , ערוך את המיבחן על פי הכללים שלמדת , חבר הוראות לנבחן וחבר את דף התשובות . עליך להחליט על משך המיבחן ועל ניקוד פריטיו . על ידי כר קיבלת מיבחן שלם וגמור . רשימת ספרים המשך הנושא שם הספר המחבר / ים חקר ביצועים מבוא לחקר ביצועים אבי זאבי א . תכנות לינארי ויישומיו ב . תכנות דינאמי ותורת המלאי ג . שרשרות מרקוב ותורת התורים חקר ביצועים תורת הרשתות ותהליכים דינמיים ד"ר אבישי צדר מתמטיקה צעדים ראשונים במתמטיקה נומרית פררפ' ג . צבס - פררפ' ש . ברויאר פיז > קה תורת היחסות פרופ א , פינקר מישפטיס פטנטים עו"ד דניאל פריימן מתמטיקה חשברן דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 מירון טימור  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ