ד. קביעת הציון

קביעת הציון היא , כאמור , פשוט על ידי ספירת מספר התשובות הנכונות . זאת , כמובן , אם נקבע מראש ניקוד זהה לכל תשובה . אם לאו - יש לסכם את מספר הנקודות בהן זכה כל נבחן . דף תשובות מחורר ( בו נפתחו "חלונות" במקומות בהם מסומנות התשובות הנכונות ) מסייע מבחינה טכנית למעריך . סיכום הנקודות בהן זכה הנבחן הוא הציון הגולמי שלו במיבחן . אם , לדוגמא , במיבחן בן 40 פריטים נקבעה נקודה אחת לכל תשובה נכונה הרי הציון הגולמי המכסימלי יהיה 40 במיבחן זה . בפריטי מיבחן סגורים נהוג להקציב נקודה אחת לכל תשובה נכונה . יש המציעים להביא בחשבון אפשרות של מתן תשובות המבוססות על ניחוש סתמי ולתקן את הציון הגולמי הכולל שקיבל הנבחן על פי הנוסחא דלהלן : דוגמת שימוש בנוסחת-תיקון זו : במיבחן בן 40 פריטים רב-ברירתיים ( בכל פריט 4 אפשרויות המוצעות לבחירה ) ענה נבחן נכונה על 28 מהם . על 12 פריטים ענה תשובות מוטעות . ציונו המתוקן יהיה : £ - « ) 28 CT 2 i הציון המתוקן : 24 _  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ