ג. צורת המיבחן

צורת הדפסת המיבחן חשובה הן לנבחן והן למעריך . יש להדפיס את הפריטים ברווחים נאותים זה מזה כדי למנוע כל טעות אפשרית . רצוי גם רווח מתאים בין בסיס הפריט ובין האפשרויות המוצעות . הדפסת חלק של פריט בדף אחד והמשכו בדף שני בלתי רצויה היא . כפי שכבר צויין לעיל , יש להכין דף תשובות נפרד . אם התלמידים ירשמו תשובותיהם בדף תשובות נפרד הרי ייתכן אז שימוש חוזר בשאלון עצמו ( בו יתבקש התלמיד לא לכתוב דבר ) , נוסף לכך השימוש בדף התשובות יקל מאד על המעריר שיוכל להשתמש בדף תשובות מחורר בו נפתחו "חלונות" באותיות המסמנות את האפשרויות הנכונות . בצורה זו ניתן יהיר . בנקל ובמהירות לספור את מספר התשובות הנכונות שבכל דף תשובות . דוגמאות לדפי תשובות : טבלה טז' זו דוגמא למיבחן הבנוי מעשרים פריטים , כולם רב-ברירתיים . לכל פריט 4 אפשרויות מוצעות לתשובה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ