ב. הוראות לנבחן

מיבחן סגור הוא מרובה פריטים שהם לעתים גם מסוגים שונים . המיבחן עצמו מודפס לעתים על גבי מספר דפים , וכפי שנזכיר להלן , מצורף לו גם דף תשובות . מסיבות אלה ואף אחרות , יש לתת הוראות לנבחן טרם שיגש למיבחן עצמו . הוראות ניתן לתת בעל-פה , אך אין הדבר רצוי . תלמיד העומד בפני בחינה לא תמיד יפעל בהתאם להוראות בעל-פה . משום כך יש לרשום הוראות לנבחן בראש המיבחן , או בראש כל חלק מהמיבחן שפריטיו מסוג אחר . לאלה אפשר להוסיף גם דברי הסבר בעל-פה . ההוראות שבראש תמיכתן תכלולנה במלים ספורות את הפרטים הבאים : . 1 מטרת המיבחן וכן גם , במידת הצורך , את תחומי התוכן הנבחנים . . 2 תאור מיבנה המיבחן ואופן מתן התשובות על ידי הנבחן ( דהיינו : צורת הסימון ומקום הסימון בדף תשובות נפרד או בגוף השאלון . ( . 3 משר הזמן העומד לרשות הנבחן . . 4 הניקוד או הציון שיינתן לכל פריט . . 5 אם סוג הפריטים חדש עבור הנבחנים , יש גם לתת דוגמת פריט ופתרונו . . 6 הוראות בקשר לניחוש ( לחייב לענות על כל הפריטים גם על ידי ניחוש , או : להודיע על הפחתת נקודות לניחוש מוטעה . ( דוגמאות להוראות מיבחן :  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ