א. שיבוץ הפריטים במיבחן

את הפריטים במיבחן רצוי לשבץ ולערוך בסדר עולה מהפריט הקל לקשה יותר . נבחן המתחיל את מיבחנו בפריטים קלים , יתעודד עקב הרגשת ההצלחה . לעומת זאת , פריטים קשים המובאים כבר בתחילת המיבחן עלולים לייאש נבחן לעתים בצורה בלתי רצויה ביותר . גם מסיבה זו אין צורך להקפיד דוקא על סידור הפריטים במיבחן בדיוק על פי סדרם בטבלת התכנון , אדרבא , מטעמים טכניים גרידא רצוי מאד לרכז יחד את הפריטים מכל סוג , אם המיבחן מעורב . רצוי שכל פריטי "נכון-כוזב" יינתנו יחד , כל פריטי רב-ברירה יחד , וכוי . זאת משתי סיבות : . 1 על ידי כך לא יהיה צורך להדפיס בדף הבחינה הוראות נפרדות לדרך הפתרון של כל פריט , אלא ניתן יהיה להסתפק בהוראות לגבי כל קבוצת פריטים . אין זה גם סותר את ההצעה לסדר את הפריטים לפי הסדר מהקל אל הכבד . כי הרי פריטי "נכוןכוזב" הם בדרך כלל קלים מפריטי רב-ברירה . . 2 הדבר יקל מאד על הבודקים הקובעים את ציון המיבחן . מאידך , רק אם הדבר אפשרי , אפשר לארגן את הפריטים גם על פי תכניהם . פריטים הבנויים על תוכן דומה ישובצו יחד . זה ימנע מהנבחן את ההרגשה שנבחן הוא על קטעי דברים שאין קשר ביניהם . אם אמנם יינתנו פריטי ...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ