3. הכנת המיבחן הסגור

עד עתה תוארו השלבים הבאים בבנית מיבוון : . 1 ניסוח המטרות , התוכניות והווינוכיות-התנהגותיות . . 2 הכנת טבלת תכנון המיבחן . . 3 חיבור פריטי המיבחן . לאחר סיום שלבים אלה יש להרכיב ולבנות את המיבחן כדי להכינו לשימוש בכיתה . לצורה ולמיבנה של המיבחן בכללותו יש חשיבות מבחינות שונות , לכן יש להקפיד היטב על צורה ומיבנה נאותים .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ