תרגילים

. 1 השתמש בתכנון המיבחן שערכת וחבר שני פריטים רב-ברירתיים לכל " תיבה" שבטבלת התכנון . צייו לאיזו "תיבה" בטבלה שייר כל פריט . דאג לכך שפריטיר יהיו כאלה שידרשו מהתלמידים רמות חשיבה שונות , ידע הבנה יישום וניתוח . , , , 2 לגבי ארבעה מהפריטים העלה על הכתב את תאור מהלך חשיבתו המשוער של תלמיד העונה נכונה . דהיינו : רשום כל שלב שעובר , לדעתך , תלמיד רגיל בדרך להחלטתו על התשובה הנכונה . . 3 להלן רשימת מטרות חינוכיות שונות . ציין לגבי כל אחת איזה סוג של פריט סגור תבחר כדי לבחון את מידת הישגיות המטרה . נמק . א . התלמיד יוכל לאיית נכונה לפחות 90 % מהמלים הקשות שבפרק . ב . היכולת לבחור בשיטה הטובה ביותר לשם מציאת משקלו הסגולי של עצם . ג . ידיעת התאריכים החשובים ביותר בתולדות מלחמת העצמאות . ד . היכולת לבחור מבין מספר דוגמאות נתונות את הדוגמא המדגימה בצורה הטובה ביותר את השימוש בנוסחא : ( a-b ) 2 = a - 2 ab + b 2 ה . היכולת לתת כותרת לקטע בנביא .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ