המלצות והצעות לחיבור פריטים רב-ברירתיים

. 1 רצוי לבנות את האפשרויות המוצעות לתשובה כך שהן תתמוכנה בבסיס הפריט . קריאת כל האפשרויות צריכה להביא את הנבחן לידי הבנה ותפיסה טובה יותר של הבעיה המוצגת לפניו . כל האפשרויות , הנכונה והבלתי מתאימות , צריכות להיראות כנובעות וכקשורות לתוכנו של בסיס הפריט . בעיני הנבחן "החלש" צריכות כל האפשרויות המוצעות לעשות רושם של אמת , של התאמה לבעיה המוצגת בפריט . כדי להשיג ניסוח כזה של חלקי הפריט ניתן להציע , בין השאר , להקפיד על תאום דקדוקי בין בסיס הפריט וביו האפשרויות המוצעות . דוגמא : "במנגינת הליווי , הנעימה ביותר לאוזן היתר :. . 1 החלילים ; . 2 הפסנתר . . 3 התוף . 4 המצלתיים " . ברור הוא שרק 1 מתאים כי החלילית היא היחידה שלגביה נוקטים כאן לשון נקבה וביחיד . מוטב היה ניסוח כדלהלן : " מבין הכלים המלווים , נגינתו של מי היתה הנעימה ביותר לאוזן ?  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ