ד. פריטי מיבחן-רב ברירתיים (רב בחירתיים)

פריט המיבחן הרב-ברירתי הוא הפריט החשוב ביותר מבין הפריטים האובייקטיביים . זאת , בעיקר בגלל העובדה שניתן באמצעותו לבדוק ולבחון התנהגויות-תלמיד הדורשות רמות חשיבה ותהליכים שכליים שונים , החל מידע וכלה בניתוח ובהערכה ( הסינתיזה יוצאת מכלל זה . ( ניתן לחבר פריטים רב-ברירתיים המודדים ידע של מינוח , אוצר מלים , יכולת פירוש , יישום , ניתוח , הערכה וכיו"ב . למעשה יעילים הפריטים האלה במדידת כמעט כל הכישורים השכליים מלבד יכולת סינתיזה והיכולת לארגן ולבנות חומר . יעילותו של הפריט תלויה , לכן , אך ורק בכישוריו , נסי ונו והצלחתו של מחבר הפריט . מסיבות אלה יש לבנות את המיבחנים הסגורים בעזרת פריטים רבברירתיים ורק במקרים ברורים לעבור לפריטים סגורים מסוג מתאים אחר . למשל , כאשר קיימות באופן ברור רק שתי אפשרויות תשובה ניתן לעבור לפריט "נכון-כוזב . " כאשר קיימת שורת גורמים דומים בתחום מסוים , ניתן לעבור לפריט התאמה . ובהוראת לשון , לדוגמא , כאשר כל הנדרש הוא יכולת להשלים צורה דקדוקית , הרי אז ניתן לעבור לפריט השלמה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ