תרגיל

חבר פריטי התאמה על-פי תכנון חטיבתו שתכננת לעיל . ציין לגבי כל פריט לאיזו "תיבה" בטבלה הוא שייר . חבר לפחות 3 פריטי התאמה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ