המלצות והצעות לחיבור הפריטים

. 1 דרושה הומוגניות מסויימת , משהו מן המשותף , ברשימת הבעיות והתשובות המוצעות ( רשימת שמות ותאריכים , או : מחברים ויצירות , חלקים ותפקידיהם , מאורעות ותאריכיהם וכוי . ( . 2 מספר התשובות המוצעות חייב להיות שונה ממספר הבעיות . בכל מקרה אין לצרף לרשימת טור אחד יותר משמונה פרטים . . 3 ניסוח התשובות המוצעות והבעיות רצוי שיהיה קצר וברור . . 4 רצוי לסדר את הרשימות בכל טור לפי סדר טכני מסויים . למשל : לפי סדר הא . ב " . 5 בהוראות לפתרון הפריט יש לציין אם ניתן להשתמש בכל תשובה מוצע 11 רק פעם אחת או יותר . נוכחנו כבר שפריטי התאמה דורשים רמות חשיבה נמוכות , בעיקר ידע . אן , בכל זאת , בכמה וריאציות ניתן לבנות פריטי התאמה הדורשים רמות חשיבה גבוהות יותר . אחת מוריאציות אלה היא פריט הכולל  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ