ג. פריטי מיבחן מהסוג "התאמה"

( אי : צימוד , או : הצמדה ) בפריט התאמה שתי רשימות . רשימת בעיות ורשימת תשובות אפשריות מתוכה יש לבחור את המתאימה לכל בעיה ( ראה הדוגמא בעמוד ( 103 למעשה יכול פריט ההתאמה להחליף מספר פריטים מסוג אחר , כיון שיכול הוא לכלול בחינת מספר עובדות בעת ו בעונה אחת . יש לשים לב לכך שיש משהו מן המשותף ברשימת הבעיות וברשימת התשובות המוצעות , כך שעל הנבחן גם להפעיל כושר אבחנה בבואו להתאים תשובה לבעיה . כך , למשל , בדוגמא שבעמוד 103 בטור . 1 המשותף הוא השם "מיכאל , " ובטור : 11 שם או דמות . פריט ההתאמה מתאים למדידת מידע עובדתי , כמו : מיבנם של מלים , ידע תאריכים , שמות מחברים וספרים , שמות הקשורים במאורעות , סמלים נהוגים בכימיה וכיו"ב . מובן הוא שיחסים או קשרים שונים ניתנים היטב לבחינה בעזרת פריט התאמה . דוגמאות ליחסים וקשרים מעין אלה הם : סיבה ותוצאה ( עישון - סרטן ריאות ) מחבר ויצירתו " ) תמול שלשום" " ש- י עגנון ) מאורע ותאריך " ) המרד הערבי" - תרצ-ו"תרצ ( ט"  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ