תרגיל

חבר פריטי השלמה על פי תכנון המיבחן שתכננת לעיל . צייו לגבי כל פריט לאיזו "תיבה" בטבלה הוא שייך . הצג כל פריט בפני כמה נשאלים וברר אם אמנם קיימת בכל פריט רק אפשרות אחת ויחידה לתשובה . אם לא - שנה ותקן את ניסוח הפריט . Oiler , J . W . , "Cloze Tests of Second Language Proficiency and What They Measure " . Language Learning , Vol . 23 , I , 1973 .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ