המלצות והצעות לחיבור הפריטים

. 1 ניסוח הפריט יהיה כזה שיחייב באופן ברור רק תשובה אחת קצרה . זאת כדי שלא יקרה שתלמידים ימצאו אפשרויות נכונות לתשובה בנוסף על זו שעליה חשב המורה הבוחן . דוגמא : "The man from the house . " כאן יש כמה אפשרויות לתשובה : called , escaped , fled , ran . ולכן אין הניסוח טוב . . 2 אין להשתמש בניסוח הזהה לזה שבספר הלימוד . . 3 ניסוחו של כל פריט יהיה קצר ויכלול , בדרך כלל , משפט ישיר המכיל רעיון אחד ברור . . 4 המלה אותה יש להשלים או המונח החסר , יהיו נעלי חשיבות לעניו שבפריט . איו לבקש השלמת מונח משני וחסר חשיבות לחלוטין , מוטב לבקש השלמה של מילת-מפתח . . 5 את המלים להשלמה רצוי לשבץ בתור גוף הפריט או בסופו . אך לא בהתחלת הפריט . זאת , כדי שמשמעות תוכן הפריט תובהר תחילה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ