ב. פריטי מיבחן מהסוג "השלמה"

בסוג זה שתי צורות של פריטים : פריטי "תשובה קצרה" >? פריטי " השלמת משפט . " בשתי צורות אלה הנבחן אמנם מתבקש לספק תשובה משל ו . דוגמאות : א . "מהו התהליך החשיבתי הפשוט ביותר לפי מיונו של בלום ? ב . "קו המשוח מחלק את לשני חצאים , צפוני ודרומי . " משום כר פריטים אלה הם הפריטים האובייקטיביים היחידים שבהם הנבחן חייב לספק את התשובה בעצמו . למעשה כל פריט-השלמה בנוי ממשפט שיש להשלים בו מלה או שתיים . לפיכך מתאים פריט ההשלמה בדרך כלל לבחינת צורות שונות של ידע . כגון : ידע של מינוח , אוצר מלים , תאריכים , שמות , זיהוי רעיונות , צורה דקדוקית ויכולת לפתור בעיה מתמטית . בקצרה , יש להשתמש בפריטי השלמה רק במקרים בהם רוצים לבחון ולמדוד תהליכים שכליים נמוכים , בעיקר יכולת זכירה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ