תרגיל

בחר יחידה לימודית במקצועו , תכנן מיבחן ליחידה זו ( תוכל להיעזר בתכנון שערכת בתרגיל הקודם בעמוד . Q 01 חבר פריטי "נכון-כוזב" למיבחן זה לפי טבלת התכנון . ציין לאיזו "תיבה" בטבלה שייר כל פריט . הקפד על גיוון בפריטיר , רלקם יהיה מבוסס על תכנים וחלקם על מטרות התנהגותיות .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ