המלצות והצעות לחיבור הפריטים

. 1 הקפד שהניסוח יהיה באופן ברור וחד-משמעי נכון ( או בלתי נכון . ( . 2 בפריט יש לכלול רק רעיון אחד כלבד . רעיון זה צריך להיות בעל חשיבות כשלעצמו , אך יש להישמר מקיצוניות . אין לכלול רעיון כללי מדי ( כי אז יימצאו יוצאים מהכלל ) ואין גם לכלול רעיון ספציפי מדי שעשוי להיות משני לגמרי וחסר חשיבות . . 3 הניסוח יהיה במשפטים קצרים ו בלשון פשוטה . . 4 אין להשתמש במונחים הפותחים פתח לדו-משמעותיות וחוסר בהירות . כגון : "לעתים , " ... "אולי , ... "ברוב הענינים . " ... . 5 רצוי להימנע מניסוח המשפטים שבפריט בצורה שלילית ובודאי שיש להימנע ממשפט הכולל שלילה כפולה ( כגון : "אין להניח שאי אפשר (" ... אם נכל זאת משתמשים במשפט הכולל שלילה , יש להדגיש את השלילה כדי שלא יבוא הנבחן לידי טעות . דוגמא : "נשיא המדינה , פרופ אפרים קציר , אינו נשיא המדינה השלישי . " נכון - לא נכון . . 6 הימנע מרמזים בגוף הפריט העשויים לרמוז לתשובה הנכונה . ישנן מלים הנראות בעיני תלמידים כרמזים לאי-נכונות , כגון : "תמיד , " " אף פעם , " "רק , " "אף אחד" וכוי . מאידך ישנן מלים המתקבלות על ידי תלמידים כרמז לנכונות , כגון : "בדרך כלל...  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ