א. פריטי מיבחן מהסוג "נכון-כוזב"

כידוע , בפריט מיבחך מעיו זה עומד הניבחו בפני שתי אפשרויות לתשובה . בפניו משפט או היגד , שאלה או תמונה , דיאגרמה או שרטוט ועליו לש 3 וט ולהחליט אם הנ"ל נכונים אם לאו , מתאימים או בלתי מתאימים , מהווים דוגמא או לא , אם ההיגד הוא עובדה או השערה וכל כיוצא בזה . פריטים מעין אלה נחשבים כקלים לחיבור ויש הנוטים להשתמש בהם גם כיוון שניתן באמצעותם לקבל מידע רב על הישגי התלמידים במינימום של זמן-מיבחן . למעשה , לא קל לחבר פריטי "נכון-כוזב" טובים באמת . זאת , כיוון שהניסוח חייב להיות חד-משמעי ללא כל ספק והעובדה המוצגת בפריט צריכה אמנם להיות באופן ברור מאד נכונה או באופן ברור בלתי נכונה . יש גם לציין שקשה מאד לחבר פריטים מסוג זה הנועדים . למדוד הישגיות של מטרות חינוכיות הדורשות רמה שכלית גבוהה . קל יותר לחבר פריטי " נכון-כוזב" הדורשות רמה של ידע לשם קביעת מידת הזכירה של עובדות פשוטות , חד-משמעיות וספציפיות , או זכירה של מונחים , תאריכים , שמות וכיו . ב"  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ