2. דרכי חיבור והכנה של פריטי מיבחן סגורים

בשנים האחרונות נרכש נסיון רב בהכנה ובחיבור של פריטי מיבחן סגורים . פרי נסיון זה הוליד שורת המלצות והצעות שאינם , אמנם , בדרך כלל תוצאת מחקר מדויק בנדון , אך בכל זאת עשויים לשמש היטב את המורה הכותב את הפריטים למיבחניו . חשוב גם לציין שאין אפשרות לקבוע חוקיות והכללה כלשהי שלפיהם תיעשה מלאכת חיבור הפריטים . אדרבא , יש המציינים שחיבור והכנה של פריטי מיבחן סגורים יש בה במידה לא קטנה מן האמנות . אך בין אם כך ובין אם אחרת , מורה שייעזר בהמלצות ובאוצר הניסיון בתחום זה בודאי יוכל להגיע לידי יכולת נאותה של חיבור פריטים למיבחניו . דולק מההנחיות וההמלצות שתובאנה להלן תיראינה פשוטות ומובנות מאליהו , אי רבים נכשלים בהן ולכו מן הראוי להזכירן כאן . כאמור לעיל , תנאי מוקדם לחיבורו של פריט הוא שיהיה מבוסס על המטרה , התוכנית וההתנהגותית , שאותה מיועד הוא למדוד . אם המטרה ההתנהגותית מנוסחת במונחים של התנהגות-תלמיד , כפי שתואר לעיל , הרי יקל הדבר על חיבור הפריט . להלן נדון במאפיינים של כל אחד מארבעה סוגי הפריטים הסגורים ובהנחיות לחיבורם .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ