1. מאפייני המיבחן הסגור, האובייקטיבי

המיבחן הסגור , האובייקטיבי , בנוי מפריטים מעיו אלה דלעיל . לעתים המיבחן כולו בנוי מפריטים מאותו סוג ולעתים משולבים בו פריטים סגורים מסוגים שונים . לעתים ניתן אף לבנות מיבווו מעורב , כ 1 כלולים פריטים סגורים ואף פריטים פתוחים . על כך ועל יתרונות השימוש במיבחנים השונים נדון בהמשך . כדי שיוכל המורה לעשות שימוש נכון ויעיל במיבחן הסגור , נדון להלן במאפייניו של המיבחן שכל פריטיו סגורים , דהיינו : במיבחן הסגור . א . במיבחן הסגור לא נדרש מהנבחן לספק תשובה משלו , אלא עליו לבחור באחת האפשרויות לתשובה הנתונות לו שהוגשו לו על ידי מחברי המיבחן למעשה עומד הנבחן בפני משימה מובנית שבה לא נותרה לו אפשרות והזדמנות להשיב כרצונו . הנבחן מתבקש , בדרך כלל , רק לסמן את התשובות בהן בחר , משום כר ניתן להגיש לו במיבחן הסגור מספר גדול יחסית של פריטימיבחן עליהם יוכל לענות תור זמן קצר . על ידי כר יכול המיבחן הסגור בעל הפריטים הרבים להקיף היטב את התחום הנבחן וכר יוכלו גם מימצאי המיבוון לשקף ולייצג נאמנה את ידיעותיו ושליטתו של הנבחן בתחום הנדון .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ