2. המבחן הסגור (האובייקטיבי)

נפוצות ביותר הן שתי צורות של מיבחנים שבכתב : . 1 מיברונים בהם הנבחן מסמן תשובה בה בהר , אך אינו נדרש לכתוב ולחבר את התשובה . מיבחנים אלה הם מיבחנים סגורים . . 2 מיבחנים בהם הנבחן מחבר את התשובה . אלה הם מיבחנימ פתוחים . להלן נדון בצורה הראשונה , במיבחן הםגור , האובייקטיבי . המיבחן הסגור כולל מיגוון רב של סוגי פריטי-מיבחן , בכולם נקבעת התשובה הנכונה והמתאימה על ידי עורר המיבחן . הנבחן צריו רק להחליט על התשובה הנכונה ולסמנה . זאת , בביגוד למיבחן הפתוח בו פתוחה לפני התלמיד הדרך להשיב , תור כדי חיבור וארגון , תשובה משלו . כאמור , קיים מיגוון רב מאד של סוגים לפריטי-מיבחן סגורים . נזכיר ונדון כאן בארבעה סוגים כדלקמן : . 1 פריטי "נכון-כוזב" ( true-false ) פריטים אלה מנוסחים בצורות שונות , כגון : מתאים , לא מתאים . נכון - לא נכון , אמת - שקר , תגלית - המצאה , עובדה - השערה , וכדומה . לדוגמא : א . "בצומת - זכות קדימה לנוהג משמאל" נכון-לא נכון ( סמן בעיגול את המתאים )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ