תרגילים ושאלות

א . בחר יחידה לימודית לא גדולה המיועדת לשלושה-ארבעה שעורים . . 1 ערוך תכנון הוראת יחידה זו בטבלה דו-ממדית . . 2 תכנן בטבלה דו-ממדית מיבחן על יחידה זו . הסבר ונמק שיקוליו בחלוקת הפריטים בתכנונו . ב . מנסיונך ועל פי רעתך , מהו הרצוי יותר - לתכנן את המיבחן יחד עם תכנון ההוראה או רק ממוך למועד המיבחן ? נמק . ג . יש הטוענים שביצוע מיבחנים על פי תכנון כמוצע כאן יביא לשיבוח ההוראה של המורה . מה דעתך ? נמק . ד . עבור שנית על ששת הדוגמאות לתכנון מיבחן דלעיל . ציין את הליקויים המצויים , לדעתך , בדוגמאות השונות .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ