4. תכנון מיבחן על יסוד תכנון ההוראה

אם אמנם בחינת הישגיהם של התלמידים פירושה הוא הערכת רמת הישגיהם ביחס למטרות ההוראה , הרי אז ברור הוא שאת תכנון המיבחן יש להתחיל בשלב מוקדם מאד . בשלב בו מתכננים את הוראת היחידה הלימודית . לפנינו דוגמא של תכנון הוראת היחידה הלימודית "משק המים של הצמח" בכיתה טי ( טבלה בי . ( טבלה בי יחידה לימודיתל " משק המים של הצמח" היחידה הקורמת " : המבנה האנטומי של הצמח" מספר השעורים 23 : מתוכם שיעורי מעבדה : 6 ( פירוט הטבלה בדף הבא ) 1 על פי : רימון , דניאל "מגוא למתודיקה" הוצאת אוניברסיטת תל-אביב , תשל , 1971 ב" עמי 63-63 אי טבלי . בי ( המשך )  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ