תרגיל-סיכום

בכל אחת מהקטגוריות בחר לך מטרה ( מביו המטרות לדוגמא ) שניסוחה כללי וערוך ספציפיקציה למטרה זו . ציין גם את הנושא הלימודי ואת הכיתה .  אל הספר
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ